INFORMATIE

Tarieven 2017

Wij zijn een Kinderdagcentrum waarbij flexibele opvang en ruime openingstijden centraal staan. Naast dat wij flexibele opvang hebben kunnen bij ons ook de dagen waarvan de kinderen niet geweest zijn ingehaald worden, dit geld ook voor de feestdagen. Wisselen van dagen behoord ook tot de mogelijkheden.
Wij werken met een duidelijk pedagogisch beleidsplan. Ons pedagogisch beleidsplan is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van ons Kinderdagcentrum. Deze vindt u onder downloads.

Dagopvang   
De dagopvanglocatie Beertje Puk bestaat uit drie groepen: Knabbel, Babbel en Pluto. De dagopvang locatie De Grote beer heeft één groep genaamd Goofy. Knabbel en Babbel zijn verticale groepen in de leeftijd van 6 weken tot 25 maanden van maximaal 15 kinderen. Bij de peutergroep Pluto is de leeftijd vanaf 25 maanden tot 3 jaar van maximaal 16 kinderen. Bij de peutergroep Goofy is de leeftijd 3 jaar tot 4 jaar. Voor deze groep geld maximaal 16 kinderen. De peutergroep Goofy is gehuisvest in de OBS de Arendshorst in verband met de doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs. Zo kunnen de kinderen wennen aan het ”naar school gaan”.

Ontwikkelingsprogramma voor peuters Puk & Ko    
Peuters spelen het liefst de hele dag. Prima, want spelen stimuleert de ontwikkeling. Puk & Ko biedt ons praktische handvatten om peuters bij de ontwikkeling te begeleiden. Spelenderwijs brengen wij ze vaardigheden bij die een soepele overgang naar de basisschool garanderen.                                                          

Puk & Ko is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Maar Puk & Ko is meer dan alleen taal. In de activiteiten wordt ook aandacht besteed aan beginnend rekenen bijvoorbeeld tellen, het verschil tussen groot, klein, of de begrippen te veel en te weinig. Ook komen de sociaal communicatieve vaardigheden aan bod, zoals opkomen voor jezelf, aardig doen en samen spelen en werken.

Buitenschoolse opvang
Kinderdagcentrum Beertje Puk heeft naast de dagopvang drie locaties voor buitenschoolse opvang voor de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
In de locatie De Grote Beer, gevestigd in de OBS de Arendshorst, zijn er twee BSO groepen waar de kinderen van de Arendshorst, de Juliana school, de Bernard school, de Goede Herder school, de Margriet school en de Irene school worden opgevangen. Bij De Grote Beer zijn de groepen opgesplitst in de leeftijdscategorieën van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 13 jaar.

In de locatie De Bruine Beer, gevestigd in de Rooms Katholiek Prins Willem Alexander school worden de kinderen van de RKPWA, de Klokbeker, de Vlinderboom en de Sterren school opgevangen.

In de locatie De Panda Beer, gevestigd in de Amaniet worden de kinderen van de OBS de Cantharel en de Beatrix school opgevangen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij de BSO, daarom vormen sport, spel en creativiteit de basis van onze programma's en activiteiten. Wij verzorgen sport en spel op onze locatie De Grote Beer, dit kan overdekt en op ons sportveld. Daarnaast werken wij samen met diverse sportverenigingen en organiseren wij themaweken waarbij sport en spel centraal staan.

Heeft u kinderen die niet naar de BSO kunnen omdat zij bijvoorbeeld naar voetbaltraining, zwemles of muziekles gaan, dan kunt u de kinderen toch bij ons brengen omdat wij dit voor u kunnen verzorgen. Wij halen de kinderen op van school en brengen hun dan naar de lessen, u kunt ze na afloop van de les ophalen. Maar komt het u niet uit dan halen wij de kinderen weer op en kunt u ze ophalen bij de locatie zoals u gewend bent. Hiervoor rekenen wij geen kosten. De leidsters van ons kinderdagcentrum vervoeren de kinderen met auto’s van ons Kinderdagcentrum voorzien van logo's van ons kinderdagcentrum.

Openingstijden
Wij zijn alle weken van het jaar van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur geopend met uitzondering van feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart, deze dagen kunnen ingehaald worden.                                                                                 

Buiten de lunchtijd om (11.45 tot 12.30) kunnen de kinderen op elk moment van de dag gehaald of gebracht worden. Tevens is er de mogelijkheid om uw kind, op aanvraag, om 6.45 uur te brengen. Hier rekenen wij een kleine vergoeding voor.

De opvang mogelijkheden
Dagopvang basis: 
Een dagdeel basis opvang is van 7.30 uur tot 12.45 uur en van 12.45 uur tot 18.00 uur. Daarbij is er de mogelijkheid om dagen in te halen tot 2 maanden na de gemiste data. Ook kan er van dagen verschoven worden in één week. Dit alles mits er plaats is. De lunch, en alles wat daar tussenin zit wordt door ons verzorgd, m.u.v. flesvoeding en een speciaal dieet. De kinderen krijgen bij ons drinken, fruit en tussen de middag een lunch. Extra opvang is mogelijk, deze kan opgegeven worden tot de dinsdag voor de week waarin de extra opvang nodig is.

Dagopvang uitgebreid:   
Een dagdeel is 7.00 uur tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 19.00 uur. Het verschil ten opzicht van het basispakket is, buiten de langere openingstijden, de mogelijkheid van inhalen tot 6 maanden na de gemiste data. De kinderen krijgen indien nodig een ontbijt en de kinderen die na 18.00 uur worden opgehaald kunnen blijven eten. De ouders dienen hiervoor een warme maaltijd mee te geven. Deze wordt dan opgewarmd in de magnetron. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Flexibele opvang:
De basisopvang en de uitgebreide opvang zijn ook mogelijk als flexibele opvang. Dit betekent dezelfde mogelijkheden zoals hierboven omschreven met als extra dat u geen vaste dagen heeft, u kunt de kinderen brengen wanneer het u uitkomt mits doorgegeven.
Deze flexibele plaatsen zijn bestemd voor ouders met onregelmatige diensten. De opgegeven dagen komen op de planning te staan en worden doorberekend. De ouders worden geadviseerd om minimaal één week van tevoren, om de plaats te garanderen, hun planning door te geven. U moet voldoen aan 5 dagdelen per maand voor de dagopvang en 4 dagen per maand voor de buitenschoolse opvang.

Peuteropvang:
Wij hebben ook peuteropvang van 8.30 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Uw kind kan ook tussen de middag blijven, hiervoor betaald u 1 uur i.p.v. 1,5 uur. U kunt na behoefte 40 weken(reguliere school weken), 46 weken( zonder zomer vakantie) of 52 weken afnemen. Peuteropvang is ook als flexibel af te nemen.

Voorschoolse opvang:
Deze opvang is van 7.00 uur tot 8.30 uur. Voor uw kind is er de mogelijkheid om tot 8.00 uur te ontbijten. Om 8.10 stappen wij samen met de kinderen in de auto’s om ze naar school te brengen of wij brengen de kinderen lopend naar school. De kleuters (groep 1 en 2) worden naar de klas gebracht en de grotere kinderen kunnen spelen op het school plein tot school begint.

Naschoolse opvang:
De opvang tijden zijn tijdens de reguliere schoolweken van 14.30 uur tot 19.00 uur, afhankelijk hoe laat de school uitgaat. De vrije middagen worden de kinderen vanaf 12.00 uur opgevangen. Er is ook de mogelijkheid dat wij de kinderen buiten de reguliere school weken opvangen, zoals tijdens de vakantie weken en studiedagen. Zoals wij de kinderen naar school brengen halen wij ze ook weer op.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij samen met u kijken of wij aan uw wensen kunnen voldoen om zo tot een "maatwerkopvang" te komen.

Schriftje
Als uw zoon of dochter bij ons komt krijgt hij of zij een welkomstgeschenk en op de verticale groepen tot ongeveer 1 jaar, een schriftje. In het schriftje komen de bijzonderheden te staan van uw kind, bijvoorbeeld leuke dingen die gedaan zijn, bijzonderheden i.v.m. ziekte en voeding, zijn of haar eerste woordjes of stapjes bij ons e.d. Het is ook heel belangrijk dat u hier ook de bijzonderheden en leuke dingen van thuis inschrijft, zodat wij hier op in kunnen spelen. Vanaf de leeftijd van ongeveer één jaar werken wij met bijzonderhedenlijsten.

Wen periode
Het is belangrijk dat uw kind, voor de daadwerkelijke opvang begint, kan wennen aan de nieuwe omgeving. Wij nemen zelf ongeveer een maand voor de beginperiode contact met u op om de wenafspraken te maken. Bij ons gaat het wennen als volgt: de eerste keer met u of beide samen een half uurtje, de tweede keer twee uurtjes voor haar of hem alleen en de laatste keer een ochtend of een middag voor uw kind alleen. Voor de buitenschoolse opvang geld dat ze twee keer mogen komen wennen voordat ze definitief bij ons komen.

De adressen van onze locaties zijn:
Beertje Puk, Bulderweg 1 Ermelo
De Grote Beer, Zwaluwstraat 1 Ermelo
De Bruine Beer, De Wetstraat 8-10 Ermelo
De Panda Beer, Amanietlaan 5 Ermelo

Landelijk Register Kinderopvang nummers:
KDV Beertje Puk LRK nummer: 225831363
BSO Grote Beer LRK nummer: 122248089
KDV Grote Beer (Goofy) LRK nummer: 531805670
BSO Bruine Beer LKR nummer: 214022237
BSO Panda Beer LRK nummer: 217235529