Doel
Het behouden van hechte communicatie tussen ouders/verzorgers en de directie van het kinderdagcentrum ten aanzien van de kwaliteit van het kinderdagcentrum in het algemeen. In het kort zijn de belangrijkste taken van de oudercommissie: · De oudercommissie houdt toezicht op de implementatie en naleving van de kwaliteitseisen aan het kinderdagcentrum, middels de bij wet verplichte risico-inventarisatie en het pedagogisch beleidsplan.  Daarnaast heeft de oudercommissie een verzwaard adviesrecht ten aanzien van prijs- en beleidswijzigingen van het kinderdagcentrum. Het organiseren van de ouderavond een taak van de oudercommissie. In geval van ingrijpende wetswijzigingen rondom kinderopvang draagt de oudercommissie zorg voor voorlichting naar de ouders. Contact Middels de Beertje Puk Nieuwsbrief, notulen van vergaderingen en de ouderavonden wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de oudercommissie. Daarnaast kunt u te allen tijden contact met ons opnemen. De oudercommissie ook te bereiken via oudercommissie@beertjepuk.nl. Opdat de oudercommissie u ook kan bereiken vragen wij uw e-mail adres aan ons door te geven. Een mailtje met uw naam, naam van uw kind(eren) en de groep(en) volstaat.

De oudercommissie bestaat uit zes leden, zodanig samengesteld dat alle groepen vertegenwoordigd zijn. Leden hebben voor 3 jaar zitting in de oudercommissie, na deze drie jaar zullen andere ouders in de gelegenheid gesteld worden zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de oudercommissie. Indien er meer kandidaten dan vacante plaatsen zijn zal middels verkiezingen bepaald worden wie plaats neemt in de oudercommissie.