Locatie Bulderweg

Dagopvang Beertje Puk

Knabbel en Babbel zijn verticale babygroepen in de leeftijd van 6 weken tot 3 jaar van maximaal 15 kinderen. Bij de Knabbel en Babbel groep is gekozen voor verticale groepen, hierdoor krijgen zij de kans om met kinderen van een andere leeftijd op te groeien. De kinderen zullen elkaar stimuleren en uitdagen. De kinderen zien wat anderen doen en gaan ze imiteren. Ook hier komt de nieuwsgierigheid van de kinderen weer sterk tot uiting. Voor dat de kinderen 3 jaar worden stromen zij door naar de dreumesgroepen Pluto of Goofy. Deze groepen zijn van 2 tot 4 jaar met een maximaal 16 kinderen.

De groep Goofy is gehuisvest in de locatie ” de Grote Beer

Dagopvang Beertje Puk is gevestigd:
Bulderweg 1 te Ermelo

Locatie Arendshorst

Dagopvang de Grote Beer

De peutergroep Goofy is gehuisvest in de locatie “de Grote Beer”, deze groep zit samen met onze BSO groepen in de OBS de Arendshorst. Op de groep is plaats voor 16 kinderen.

Dagopvang de Grote Beer is gevestigd:
Zwaluwstraat 1 te Ermelo

Dagopvang de Kleine Beer

Dagopvang de Kleine Beer

Nemo is een verticale groep in de leeftijd van 6 weken tot ongeveer 3 jaar van maximaal 15 kinderen. Als de kinderen tussen 2 en 3 jaar zijn stromen zij door naar de peutergroep Dory, dit is ook verticale groep van 2 tot 4 jaar van maximaal 16 kinderen.

In de locatie De Kleine Beer worden ook flexibele opvang aangeboden.

Dagopvang De kleine Beer is gevestigd:
Zandkampweg 2 te Ermelo

Locatie Arendshorst

BSO de Grote Beer

In de locatie De Grote Beer, gevestigd in de OBS de Arendshorst, zijn er twee BSO-groepen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar waar de kinderen van de Arendhorst, de Margrietschool en de RK Prins Willem Alexanderschool worden opgevangen.


BSO de Grote Beer biedt voorschoolse-, naschoolse- en vakantie opvang van maandag t/m vrijdag aan. Op woensdag en vrijdag wordt de locatie de Koala Beer en op vrijdag de locatie de Panda Beer samengevoegd en opgevangen in de locatie de Grote Beer.

BSO de Grote Beer is gevestigd:
Zwaluwstraat 1 te Ermelo

Locatie Julianaschool

BSO de Koala Beer

Deze BSO is gevestigd in de Koningin Juliana school. In deze BSO-locatie bevindt zich twee groepen van 4 tot 13 jaar. BSO de Koala Beer biedt voor- en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen in de locatie de Grote Beer opgevangen. Tijdens de vakantie opvang worden de kinderen alle dagen opgevangen in de BSO-locatie de Grote Beer.

BSO de Koala Beer is gevestigd:
Spechtstraat 49  te Ermelo

Locatie Cantharel

BSO de Panda Beer

De locatie is gehuisvest in de OBS De Cantharel. In deze locatie zijn twee groepen in de leeftijdscategorieën van 4 tot 13 jaar. BSO de Panda Beer biedt voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag. Woensdags en vrijdags worden de kinderen in de locatie de Grote Beer opgevangen.

BSO de Panda Beer is gevestigd:
Amenietlaan 5 te Ermelo