OUDERCOMMISSIE

Waarom een oudercommissie?
Onze kinderen gaan met veel plezier naar Kinderdagcentrum Beertje Puk, mede om dit zo te houden is een goede communicatie tussen Kinderdagcentrum Beertje Puk en de ouders noodzakelijk.

De leden van de oudercommissie geven de organisatie gevraagd én ongevraagd advies, bieden een helpende hand bij activiteiten en kunnen als aanspreekpunt en doorgeefluik dienen voor andere ouders en kinderen.

De oudercommissie wordt gevormd door een aantal actieve ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van Kinderdagcentrum Beertje Puk. Zij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten van Kinderdagcentrum Beertje Puk. De oudercommissie adviseert daarnaast het management ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen, ideeën en suggesties van ouders!

Wie?
De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Kinderdagcentrum Beertje Puk gevoerd wordt door adviezen te geven. Zo heeft de oudercommissie ook wettelijke advies bevoegdheden. Zij adviseren bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijzen van het Kinderdagcentrum.