PEDAGOGISCH BELEID

Wij werken met een duidelijk pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van ons Kinderdagcentrum. Met kwaliteit wordt bedoeld dat het werk zo doeltreffend, doelmatig en kindgericht mogelijk door het kindercentrum wordt uitgevoerd en bewaakt.

Het pedagogisch beleid geeft de uitgangspunten weer van waaruit Kindercentrum Beertje Puk werkt.

Dit pedagogisch beleid is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij Kinderdagcentrum Beertje Puk betrokken is. Op deze manier schetsen wij een duidelijk beeld van de pedagogische manier van werken binnen ons Kinderdagcentrum.