ONTWIKKELINGSPROGRAMMA UK & PUK

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Het complete spelen, ontdekken en groeien.
Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Bij de ontwikkeling van Uk & Puk waren onder andere het Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang onze uitgangspunten.

Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is ervoor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: “Ik ga naar de basisschool

Cito volgsysteem jonge kinderen

Net als u willen wij graag weten hoe het met uw kind gaat. De meeste kinderen zijn snel gewend bij Kinderdagcentrum Beertje Puk aan de leidster en de andere kinderen.Als u uw kind brengt of haalt, is er tijd om uit te wisselen hoe het thuis geweest is of hoe de dag bij Kinderdagcentrum Beertje Puk was. Wij informeren ouders graag over de belevenissen van hun kinderen.

Naast de dagelijkse uitwisseling van informatie, is het volgsysteem ontwikkeld voor de leidsters om de ontwikkeling van uw kind gericht te kunnen volgen en vast te leggen.

Vanaf de eerste dag volgen wij de ontwikkeling van het kind in stapjes. Wij observeren o.a. de taalontwikkeling, de motoriek, het spel en het sociaal-emotionele gedrag van de kinderen tijdens hun verblijf bij Kinderdagcentrum Beertje Puk. Niet alleen is het leuk om te zien hoe het kind zich ontwikkelt, maar ook is het belangrijk om op deze manier eventueel vroegtijdig, bijvoorbeeld een taalachterstand of afwijkend gedrag te signaleren. Het kind kan dan indien nodig, extra aandacht en/of begeleiding krijgen, dit in overleg met de ouders.